சீனா, கோவிட் -19 கொரோனா வைரஸ்

வழங்கியவர் தி டேட்டா டாக்ஸ் . 05 Apr 2020

தரவு மூலம்: https://www.who.int/
பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட தேதி: 05-Apr-2020

சூழ்நிலை அறிக்கை 1 முதல் (21-Jan-2020) 75 வரை (04-Apr-2020).

சீனாவின் மொத்த நோய் பரவல் (குறிப்பிட்ட தேதியின்படி): 82802 (உலகம்-1051635)
சீனாவின் மொத்த இறப்பு (குறிப்பிட்ட தேதியின்படி): 3331 (உலகம்-56985)
சீனாவின் புதிய நோய் பரவலின் தினசரி சராசரி: 950 (உலகம்-13863) - தற்போதைய மதிப்புகள் சராசரியை விட மிகக் குறைவு.
சீனாவின் புதிய இறப்பின் தினசரி சராசரி: 40 (உலகம்-756) - தற்போதைய மதிப்புகள் சராசரியை விட மிகக் குறைவு.
சீனாவின் நோய் பரவலின் சராசரி “அதிவேக வளர்ச்சி மாறிலி” ‘k’ : 0.17/நாள் (உலகம்-0.18/நாள்) - தற்போதைய மதிப்புகள் சராசரியை விட மிகக் குறைவு.
சீனாவின் இறப்பின் சராசரி “அதிவேக வளர்ச்சி மாறிலி” ‘k’ : 0.04/நாள் (உலகம்-0.04/நாள்) - தற்போதைய மதிப்புகள் சராசரியை விட குறைவு.

கீழே உள்ள புள்ளி விளக்கப்படத்தில்

  • X-அச்சு மாறி அறிக்கை எண் (அல்லது) நாள் எண் (அறிக்கை எண் 1 , 21-ஜனவரி -2020 அன்று தொடங்குகிறது )
  • Y-அச்சு மாறி அறிக்கையிடப்பட்ட தேதியின்படி மொத்த இறப்புகள் மற்றும் மொத்த பரவல்கள்.

கீழேயுள்ள வரைபடம் கோவிட் -19 நோய் பரவல் ஆரம்பத்தில் அதிவேக சமன்பாட்டை (exponential) பின்பற்றி பிறகு மடக்கை சமன்பாட்டை (logarithmic) பின்பற்றத் தொடங்கியுள்ளது.

கீழே உள்ள புள்ளி விளக்கப்படத்தில்

  • X-அச்சு மாறி அறிக்கை எண் (அல்லது) நாள் எண் (அறிக்கை எண் 1 , 21-ஜனவரி -2020 அன்று தொடங்குகிறது )
  • y-அச்சு மாறி தினசரி புதிய இறப்புகள் மற்றும் நோய் பரவல்கள்

கோவிட் -19 தினசரி புதிய நோய் பரவல் விரிவாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டது என்பதை கீழே உள்ள வரைபடம் தெளிவாகக் காட்டுகிறது.

கீழே உள்ள புள்ளி விளக்கப்படத்தில்

  • X-அச்சு மாறி அறிக்கை எண் (அல்லது) நாள் எண் (அறிக்கை எண் 1 , 21-ஜனவரி -2020 அன்று தொடங்குகிறது )
  • y-அச்சு மாறி நோய் பரவல் மற்றும் இறப்பின் அதிவேக வளர்ச்சி மாறிலி (K)

வளர்ச்சி மாறிலி கீழே உள்ள பொதுவான வளர்ச்சி / வீழ்ச்சி சூத்திரத்திலிருந்து கணக்கிடப்படுகிறது

A=Pekt

இறப்பு மற்றும் நோய் பரவலின் “அதிவேக வளர்ச்சி மாறிலி” ‘k’ வீழ்ச்சி அடைந்து கொண்டே செல்கிறது மற்றும் தற்போதய மதிப்புகள் சராசரியை விட மிகக்குறைவு.

மொத்த நோய் பரவலுக்கான வளர்ச்சி மாறிலி k இன் சுருக்கம்

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
0.0000 0.09704 0.14136 0.16834 0.23287 0.34905

மொத்த இறப்புக்கான வளர்ச்சி மாறிலி k இன் சுருக்கம்

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
0.0000 0.03023 0.03845 0.03468 0.04936 0.05717

வரலாற்று தரவுகளிலிருந்து யதார்த்தத்தைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள் | பதிப்புரிமை © 2019 தி டேட்டா டாக்ஸ்