இந்தியா, கோவிட் -19 கொரோனா வைரஸ்

வழங்கியவர் தி டேட்டா டாக்ஸ் . 05 Apr 2020

தரவு மூலம்: https://www.who.int/
பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட தேதி: 05-Apr-2020

சூழ்நிலை அறிக்கை 1 முதல் (21-Jan-2020) 75 வரை (04-Apr-2020).

கோவிட் -19 காரணமாக ஏற்பட்ட முதல் மரணம் 53 வது நாளில் பதிவாகியுள்ளது.

இந்திய மொத்த நோய் பரவல் (குறிப்பிட்ட தேதியின்படி): 2301 (உலகம்-1051635 & சீனா-82802)
இந்திய மொத்த இறப்பு (குறிப்பிட்ட தேதியின்படி): 56 (உலகம்-56985 & சீனா-3331)
இந்திய புதிய நோய் பரவலின் தினசரி சராசரி: 35 (உலகம்-13863 & சீனா-950)
இந்திய புதிய இறப்பின் தினசரி சராசரி: 1 (உலகம்-756 & சீனா-40)
மொத்த நோய் பரவலின் சராசரி “அதிவேக வளர்ச்சி மாறிலி” ‘k’ : 0.06/நாள் (உலகம்-0.18/நாள் & சீனா 0.17/நாள்)
மொத்த இறப்பின் சராசரி “அதிவேக வளர்ச்சி மாறிலி” ‘k’ : 0.0047/நாள் (உலகம்-0.04/நாள் & சீனா 0.04/நாள்)

கீழே உள்ள புள்ளி விளக்கப்படத்தில்

  • X-அச்சு மாறி அறிக்கை எண் (அல்லது) நாள் எண் (அறிக்கை எண் 1 , 21-ஜனவரி -2020 அன்று தொடங்குகிறது )
  • Y-அச்சு மாறி அறிக்கையிடப்பட்ட தேதியின்படி மொத்த இறப்புகள் மற்றும் மொத்த பரவல்கள்.

கீழேயுள்ள வரைபடம் கோவிட் -19 நோய் பரவல், அதிவேகமானது என்பதை தெளிவாகக் காட்டுகிறது.

கீழே உள்ள புள்ளி விளக்கப்படத்தில்

  • X-அச்சு மாறி அறிக்கை எண் (அல்லது) நாள் எண் (அறிக்கை எண் 1 , 21-ஜனவரி -2020 அன்று தொடங்குகிறது )
  • y-அச்சு மாறி தினசரி புதிய இறப்புகள் மற்றும் பரவல்கள்

கோவிட் -19 தினசரி நோய் பரவல் ஆரம்பத்தில் நிலையாக இருந்து மற்றும் ஒரு நிலையான மதிப்பை சுற்றி மிதந்து தற்போது அதிவேகமாக அதிகரித்து வருகிறது என்பதை கீழே உள்ள வரைபடம் தெளிவாகக் காட்டுகிறது.

கீழே உள்ள புள்ளி விளக்கப்படத்தில்

  • X-அச்சு மாறி அறிக்கை எண் (அல்லது) நாள் எண் (அறிக்கை எண் 1 , 21-ஜனவரி -2020 அன்று தொடங்குகிறது )
  • y-அச்சு மாறி பரவல் மற்றும் இறப்பின் அதிவேக வளர்ச்சி மாறிலி (K)

வளர்ச்சி மாறிலி கீழே உள்ள பொதுவான வளர்ச்சி / வீழ்ச்சி சூத்திரத்திலிருந்து கணக்கிடப்படுகிறது

A=Pekt

பரவலுக்கான வளர்ச்சி மாறிலி வீழ்ச்சியடைந்து தற்போது அதிவேகமாக வளர்ச்சியடைந்து கொண்டிருக்கிறது.
இறப்புகளுக்கான வளர்ச்சி மாறிலியின் மதிப்பு ஆரம்பத்தில் புறக்கணிக்கத்தக்க மதிப்பை கொண்டிருந்தது. ஆனால் தற்போது அதி வேகமாக அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது.

மொத்த நோய் பரவலுக்கான வளர்ச்சி மாறிலி k இன் சுருக்கம்

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
0.00000 0.03754 0.07086 0.06279 0.08600 0.10321

மொத்த இறப்புக்கான வளர்ச்சி மாறிலி k இன் சுருக்கம்

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
0.000000 0.000000 0.000000 0.004681 0.000000 0.035187

வரலாற்று தரவுகளிலிருந்து யதார்த்தத்தைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள் | பதிப்புரிமை © 2019 தி டேட்டா டாக்ஸ்