கூட்டு வட்டி

வழங்கியவர் தி டேட்டா டாக்ஸ் . 22 Apr 2020

விரிவான விளக்கத்திற்கு, தயவுசெய்து இங்கே மறு முதலீடு வைப்புத்திட்டம் பார்க்கவும்.

கூட்டு வட்டி முறையிலிருந்து பெறக்கூடிய மொத்த வட்டி கீழே உள்ள சூத்திரத்திலிருந்து கணக்கிடப்படுகிறது

[ (1+(i÷n))t*n-1 ] * p

where,

 • i - வட்டி விகிதம்(%)

 • n - ஒரு வருடத்தில் கூட்டு காலங்களின் எண்ணிக்கை (காலம்)

  • காலாண்டு கூட்டு வட்டியில் ஒவ்வொரு வருடமும் 4 முறை வட்டி அசலுடன் கூட்டப்படுகிறது, 3 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை வட்டியை அசலுடன் கூட்ட வேண்டும்
  • அரையாண்டு கூட்டு வட்டியில் ஒவ்வொரு வருடமும் 2 முறை வட்டி அசலுடன் கூட்டப்படுகிறது, 6 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை வட்டியை அசலுடன் கூட்ட வேண்டும்
  • மாதாந்திர கூட்டு வட்டியில் ஒவ்வொரு வருடமும் 12 முறை வட்டி அசலுடன் கூட்டப்படுகிறது, ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் வட்டியை அசலுடன் கூட்ட வேண்டும்
  • முழுவாண்டு கூட்டு வட்டியில் ஒவ்வொரு வருடமும் 1 முறை வட்டி அசலுடன் கூட்டப்படுகிறது, 12 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை வட்டியை அசலுடன் கூட்ட வேண்டும்
 • t - மொத்த காலங்களின் எண்ணிக்கை(ஆண்டு)

 • p - ஒரு முறை வைப்பு நிதி(நாணயம்)

வரலாற்று தரவுகளிலிருந்து யதார்த்தத்தைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள் | பதிப்புரிமை © 2019 தி டேட்டா டாக்ஸ்