ஜார்க்கண்ட் 2014 சட்டமன்றத் தேர்தல் - மாநிலக் கூட்டணி, வாக்குப் பங்கு, வென்ற இடங்கள் மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்.

வழங்கியவர் தி டேட்டா டாக்ஸ் . 19 Aug 2020

விரிவான முடிவுகளை பார்க்க https://indiaelectiondata.in/legislative-election/.

ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சிக்கும் கிடைத்த வெற்றிகளின் எண்ணிக்கையை கீழே உள்ள பை விளக்கப்படம் காட்டுகிறது.

ஒவ்வொரு கூட்டணிக்கும் கிடைத்த வெற்றிகளின் எண்ணிக்கையை கீழே உள்ள பை விளக்கப்படம் காட்டுகிறது.

ஜார்க்கண்ட் சட்டமன்றத்திற்கான 2014 தேர்தல் முதல் முறையாக ஒரு நிலையான அரசாங்கத்தை வழங்கியது. முந்தைய தேர்தல்கள் அனைத்தும் தொங்குச் சட்டமன்றத்தையே கொடுத்திருந்தது.

பாரதிய ஜனதா (BJP) 43 இடங்களுடன் பெரும்பான்மையை பெற்றது. ஜார்க்கண்ட் சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மை அரசு அமைக்க 41 இடங்கள் தேவை.

விரிவான முடிவுகளை கீழே உள்ள அட்டவணை மற்றும் மேலேயுள்ள பை விளக்கப்படங்களில் காணலாம்.

2.09 கோடி வாக்காளர்களில், 1.39 கோடி பேர் வாக்கு செலுத்தினர், வாக்கு செலுத்தியவர்களின் சதவீதம் 66.5%-ஆகக் கணக்கிடப்படுகிறது.

தேர்தலுக்கு முன்னர் பெரிய கூட்டணிகள் எதுவும் அமைக்கப்படவில்லை.

1.39 கோடி வாக்காளர்களில் 0.43 கோடி பேர் பாஜகவைத்(BJP) தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர், இது 2009 தேர்தலுடன் ஒப்பிடும்போது 100.08% அதிகம்.
0.14 கோடி வாக்காளர்கள் ஐ.என்.சி.யைத்(INC) தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர், இது 2009 தேர்தலுடன் ஒப்பிடும்போது 12.66% குறைவாகும்.
0.28 கோடி வாக்காளர்கள் ஜே.எம்.எம்.யைத்(JMM) தேர்வு செய்துள்ளனர், இது 2009 தேர்தலுடன் ஒப்பிடும்போது 81.35% அதிகம்.

*.CSV வடிவத்தில் தகவல்களை ஜார்க்கண்ட் 2014 சட்டமன்றத் தேர்தல் இலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்யலாம்

ஒவ்வொரு சட்டமன்றத் தொகுதியிலும் வென்ற வேட்பாளர் விவரங்களை கீழே உள்ள அட்டவணை காட்டுகிறது.
மதிப்புகள் முதலில் கட்சிகளின் பெயர், பின்னர் தொகுதிகளின் பெயரால் வரிசைப்படுத்தப்படுகின்றன.

வரலாற்று தரவுகளிலிருந்து யதார்த்தத்தைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள் | பதிப்புரிமை © 2019 தி டேட்டா டாக்ஸ்