தமிழ் நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் - வாக்காளர்கள் மற்றும் வாக்கு செலுத்தியவர்கள்

வழங்கியவர் தி டேட்டா டாக்ஸ் . 31 Dec 2019

கீழேயுள்ள பட்டை விளக்கப்படத்தில் ஒவ்வொரு தேர்தல் ஆண்டுக்கான வாக்காளர்கள் மற்றும் வாக்கு செலுத்தியவர்களின் விவரங்கள் உள்ளன.

  • x- அச்சு மாறி தேர்தல் ஆண்டு
  • Y-அச்சு மாறி மொத்த வாக்காளர்கள் மற்றும் வாக்கு செலுத்தியவர்கள்

வாக்காளர்கள் - வாக்களிக்க தகுதியுள்ள குடிமக்கள்

வாக்கு செலுத்தியவர்கள் - குறிப்பிட்ட தேர்தலில் வாக்கு செலுத்தியவர்கள்

ஒவ்வொரு பட்டைக்கும் மேலே உள்ள மதிப்புகள் வாக்குப்பதிவு சதவீதத்தை (வாக்கு செலுத்தியவர்கள் / வாக்காளர்கள்) குறிக்கும். பட்டை விளக்கப்படத்தின் குறுக்கே உள்ள கோடு நேரியல் மாதிரி பின்னடைவு கோட்டைக் குறிக்கிறது.

இந்த பட்டை விளக்கப்பதில் இருந்து ஒவ்வொரு தேர்தல் ஆண்டின் சராசரியாக வாக்காளர்கள் அதிகரிப்பு 9.85% (தோராயமாக) என கணக்கிடப்படுகிறது, இது இந்தியாவின் சராசரி வாக்காளர்களின் வளர்ச்சி 13% உடன் ஒப்பிடும்போது சுமார் 3.5% குறைவான வளர்ச்சி ஆகும்.

தமிழ்நாட்டின் சராசரி வாக்களிப்பு சதவீதம் 67% ஆக உள்ளது, இது இந்தியாவின் சராசரி வாக்குப்பதிவு சதவீதமான 60% உடன் ஒப்பிடும்போது சுமார் 7% அதிகமாகும்.

1953 ஆம் ஆண்டில் மாநிலங்களவை தொகுதிகளில் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டதால், மேலே குறிப்பிடப்பட்ட சராசரி மதிப்புகள் 1951 தரவைக் கருத்தில் கொள்ளாமல் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

1951 மற்றும் 1957 ஆம் ஆண்டுகளில் தமிழ் நாடு இரட்டை உறுப்பினர் மற்றும் ஒற்றை உறுப்பினர் தொகுதிகளை கொண்டிருந்ததால், இந்த பட்டை நிழல் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை, வெளியிடப்பட்ட சதவீதத்திலிருந்து தலைகீழ் முறையில் கணக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.


ஆண் மற்றும் பெண் வாக்காளர்கள்:

1951 & 1957 ஆண்டுக்கான ஆண் / பெண் வாக்கு மதிப்புகள் கிடைக்காததால், இந்த தரவில் 1962 ஆம் ஆண்டிலிருந்து தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆண் மற்றும் பெண் வாக்களிப்பு சதவீதம் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து இணையாக பயணிக்கிறது என்பதை வரி விளக்கப்படம் தெளிவாகக் காட்டுகிறது.

ஆண் வாக்காளர்களின் சராசரி சதவீதம் 71.31% ஆக கணக்கிடப்படுகிறது, இது இந்தியாவின் சராசரி வாக்குப்பதிவு சதவீதமான 60% உடன் ஒப்பிடும்போது 11.31% அதிகமாகும்.

பெண் வாக்காளர்களின் சராசரி சதவீதம் 67.48% ஆக கணக்கிடப்படுகிறது, இது இந்தியாவின் சராசரி வாக்குப்பதிவு சதவீதமான 60% உடன் ஒப்பிடும்போது 7.48% அதிகமாகும்.

*.CSV வடிவத்தில் தகவல்களை வாக்காளர்கள் மற்றும் வாக்கு செலுத்தியவர்கள் மற்றும் ஆண் மற்றும் பெண் வாக்காளர்கள் இலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

வரலாற்று தரவுகளிலிருந்து யதார்த்தத்தைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள் | பதிப்புரிமை © 2019 தி டேட்டா டாக்ஸ்